صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب بعد از حمله موشکی سپاه +تصویر

صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب بعد از حمله موشکی سپاه +تصویر

پست اینستاگرام رهبر انقلاب:

ما به آن‌ها سیلی خواهیم زد
این را هم دشمنان بدانند هم دوستانی که دلشان می‌لرزد

مطالب مرتبط