انسیه خزعلی توئیت تکذیب استعفایش را منتشر و حذف کرد!

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر استعفای خود را ابتدا در اکانت توئیتر خود تکذیب و بعد توئیت تکذیب را حذف کرد.