اولین بازدید اسد و خانواده‌اش از حلب پس از آزادسازی

رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش برای اولین بار پس از آزادسازی حلب از مناطق مختلف این شهر بازدید کردند.