ایران باید بین وابستگی به روسیه یا روابط اقتصادی عادی با جهان یکی را انتخاب کند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی نوشت که ایران باید بین وابستگی به روسیه و بازگشت به برجام و برقراری روابط عادی با کشورهای جهان، یکی را انتخاب کند.