ایران همواره با قوی ترین واژه ها استفاده از سلاحهای شیمیائی را محکوم کرده است

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اظهار داشت: ایران همواره با قوی ترین واژه ها استفاده از سلاحهای شیمیائی را محکوم کرده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحولات در خاورمیانه(به کار گیری سلاحهای شیمیائی در سوریه )سخن می گفت، در مقدمه این سخنرانی تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی بیشترین استفاده سیستماتیک از سلاحهای شیمیائی در تاریخ مدرن، همواره با قوی ترین واژه ها استفاده از سلاحهای شیمیائی را توسط هرکس ،در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.

ایروانی توجهات را به اهمیت بالای تلاشهای جمهوری عربی سوریه در جهت اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون سلاحهای شیمیائی جلب نمود و اضافه کرد: ما تداوم ارتباطات و تعامل بین سازمان منع سلاحهای شیمیائی و جمهوری عربی سوریه را تشویق می کنیم و از دولت سوریه برای ارائه یکصدوششمین گزارش ماهانه یه مدیرکل سازمان منع سلاخهای شیمیائی تقدیر می کنیم. سوریه در این گزارش جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سلاحهای شیمیائی و تاسیسات تولید آن را تشریح کرده است.

ایروانی تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری عربی سوریه الزامات کنوانسیون سلاحهای شیمیائی را رعایت کرده و به همکاری سازنده با سازمان منع سلاحهای شیمیائی ادامه می دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه تنها بحثها را از ماهیت آن منحرف نموده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سئوال ببرد و آن را تضعیف کند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین افزود: ما معتقدیم اکنون برای شورای امنیت یک فرصت مناسب در جهت بازگرداندن بحثها در این رابطه به مسیر فنی در سازمان منع سلاحهای شیمیائی ایجاد شده و این امر زمینه یک گفتگوی سازنده بین سوریه و سازمان منع سلاحهای شیمیائی برای حل مسائل را فراهم می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.