تزریق دوز چهارم واکسن به رفتار ویروس بستگی دارد

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیردار درباره دوز چهارم واکسن کرونا به صورت عمومی اظهار داشت: تزریق دوز چهارم بستگی به رفتار ویروس و تعادلی دارد که با ایمنی بشر ایجاد می کند.

اینتیتر – سحر زمانی؛ دکتر قادری، رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیردار در گفت و گویی با خبرنگار اینتیتر درباره سویه های جدید و آینده کرونا گفت: اظهار نظر و پیش بینی از اینکه چه اتفاقی می تواند رقم بخورد، خیلی سخت است و سناریوهای مختلفی در این باره وجود دارند.

بیشتر بخوانید:

سناریوهای مختلفی برای آینده کرونا وجود دارد

دکتر قادری ادامه داد: براساس دانشی که از سایر ویروس ها و نحوه برخورد با آنها داریم، می توان سناریو های مختلفی را برای ویروس کرونا متصور شد. یک سناریو این است که بعد از گذر چند پیک و انجام چند دوره واکسیناسیون ممکن است ایمنی جامعه بالاتر رفته و به ثبات برسد، لذا در طول زمان این بیماری به شدت کم شود و در نهایت به شکل یک بیماری در کودکان کم سن بروز پیدا کند. سناریو دیگری که وجود دارد این است که کرونا مانند آنفلوآنزا شود و هیچ وقت ایمنی در حد بالایی باقی نماند که برای همیشه از شر این ویروس خلاص شویم. به عنوان مثال در بیماری آنفلوآنزا فرد این بیماری را می گیرد و تا سالها طول میکشد که به ایمنی می رسد.

کرونا ممکن است به شکل یک بیماری اندمیک درآید

وی افزود: کرونا نیز ممکن است به شکل یک بیماری اندمیک درآید؛ بدین معنا که همیشه تا سطح کمی در جامعه وجود داشته باشد. مانند آنفلوآنزا یا بیماری فصلی که گهگاهی می آید. همچنین گاهی اوقات نیز ممکن است سویه های جدید از آن ایجاد شود که ایمنی نسبت به آن کم باشد و پیک های خفیفی ایجاد کند.

در حال حاضر ایمنی جامعه تا سطح مناسبی بالا رفته است

دکتر قادری اظهار داشت: به هر حال اینکه چه چیزی اتفاق خواهد افتاد واقعا مشخص نیست و  ممکن است در آینده سویه های دیگری به وجود بیایند و ما را با چالش مواجه کنند. لذا موردی که خیلی اهمیت دارد این است که آمادگی خودمان را حفظ کنیم و در سیستم بهداشت و درمان و در ارائه خدمات تغییراتی صورت گیرد. به گونه ای که خودمان را برای بحران های بعدی هم آماده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ایمنی جامعه تا سطح مناسبی بالا رفته است. اگر این ایمنی سریع کاهش پیدا کند، پیک های بعدی را خواهیم داشت و اگر چندان دچار تغییر نشود، ممکن است به شکل بیمار اندمیک در آید و دیگر پیک های شدیدی را تجربه نکنیم.

تزریق دوز چهارم واکسن به رفتار ویروس بستگی دارد

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیردار در خصوص دوز چهارم واکسیناسیون اظهار داشت: در حال حاضر دانش ما از این ویروس کم است و تزریق دوز چهارم نیز بستگی به رفتار ویروس و تعادلی دارد که با ایمنی بشر ایجاد می کند. در صورتی که مرتب شاهد پیک های جدید باشیم، نشان دهنده این است که ایمنی جامعه خیلی سریع پایین می آید. لذا ممکن است نیازمند تزریق سالانه واکسن باشیم.

وی ادامه داد: اما بعید به نظر می رسد که دوز چهارم به صورت عمومی تزریق شود و ممکن است واکسن های بعدی را فقط برای افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، به صورت سالیانه تزریق کنیم. این را نیز عرض کنم که این موارد هیچکدام در جایی مصوب نشده است و همچنان در کمیته های علمی مختلف مورد بحث هستند.

قادری در پایان افزود: مسئله دیگری نیز مطرح است که این امکان وجود دارد، واکسن دیگری کشف شود که بتواند ایمنی خوب و با ثباتی را ایجاد کند. مانند واکسن های سرخک و هپاتیت که ایمنی درازمدت و با ثابت تری دارند. اگر چنین واکسنی درست شود که ایمنی طولانی تر ایجاد کند و بتواند همه انواع کروناویروس ها را پوشش دهد، در آن زمان اپیدمی هم تغییر خواهد کرد و فروکش می کند. حتی ممکن است با گذر زمان و تزریق واکسن ایمنی افراد که بالا می رود و به بیماری در حد خوشه ای تبدیل شود و دیگر به صورت اندمیک نیز نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.