تلاش برای دریافت نکردن مالیالت از حوزه های فرهنگ و هنر

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت نگاه مالیاتی و درآمدزایی به بخش هنر و فرهنگ کشور ندارد.

 علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه مشترک با سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان صنوف و اتحادیه های مختلف فرهنگی شامل سینما، تئاتر، نشر، چاپ، مطبوعات و … با بیان این مطلب افزود: البته این جدای از آن است که نگاه غایی ما به هنر، اینگونه است که نه تنها نباید نیازمند معافیت مالیاتی و یارانه باشد، بلکه به عنوان صنعتی پویا و بالنده، منتج به درآمد سرشار برای متولیان و صنوف فرهنگی و نیز درآمدهای مالیاتی برای دولت شود.
به گزارش اینتیتر به نقل از شادا، وی با تاکید بر رابطه متقابل فرهنگ و اقتصاد، اظهار داشت: تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که توسعه و رشد فرهنگی، مقدم و توامان با رشد اقتصادی است و به همین لحاظ تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، تحول مثبت و شایانی در جامعه شکل نگیرد و نتوانیم به مدد آن، ارزش های مثبت را به جامعه انتقال انتقال داده و نهادینه کنیم، نمی توانیم توقع توسعه همه جانبه داشته باشیم. 
وزیر اقتصاد با یادآوری سوابق اجرایی خود در ابتدای انقلاب در رادیو اصفهان و تلاش وی برای حفظ و احیای گروه های موسیقیایی در اوان انقلاب، اظهار داشت: من خود را بیگانه با جامعه فرهنگی نمی دانم و احترام ویژه ای برای این قشر قایل هستم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان صنوف و اتحادیه های مختلف فرهنگی و هنری کشور افزود: همه تلاش ما این است تا از حوزه های فرهنگ و هنر مالیاتی نگیریم.

علی طیب نیا اظهار داشت: در شرایط فعلی نباید به هنر به عنوان منبع تامین درآمد دولت فکر کنیم.
وی تصریح کرد: با بکارگیری همه ابزارهای دراختیار، سعی کردیم مشکلات مالیاتی مربوط به این حوزه را برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص مالیات برارزش افزوده نیز گفت: این مالیات در حلقه های مختلف وصول می شود و در هر حلقه که وصول می شود به حلقه بعدی انتقال می یابد و در نهایت به مصرف کننده اصابت می کند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه مکانیزه فروش نیز مراحل نهایی رادر مجلس طی می کند و امیدواریم با اصلاحاتی که داریم انجام می دهیم همه مالیات را به مصرف کننده منتقل کنیم.
وزیر اقتصاد اختصاص ممیزی کل به فرهنگ و هنر، بررسی مسایل مربوط به ستاد نظارت برکانون های فرهنگی و معافیت خدمات بیمه را از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.