ثبت رکورد جدید در مصرف گاز کشور

رئیس مرکز راهبری گاز کشور گفت: میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۳۵ تا ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای کوشکی گفت: در چند روز گذشته شاهد افزایش مصرف گاز ۳ تا ۴ درصدی گاز هستیم به طوری که در این بخش رکورد های بسیاری زده شده است.

به گفته رئیس راهبری مرکز ملی گاز کشور، میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۳۵ تا ۶۴۰ میلیون متر مکعب رسیده که یک این میزان مصرف گاز در بخش خانگی یک رکورد جدید محسوب می شود.

او می گوید: میزان مصرف گاز در بخش خانگی بسیار زیاد است در حالی که می توان با انتقال گاز به بخش های تولید و صنعتی کشور محصولی تولید کرد اما این میزان مصرف گاز در بخش خانگی تنها صرف گرم کردن خانه می شود.

کوشکی گفت: باید تمامی افراد کمک کنند که این گاز در در مسیر درست خود قرار گیرد و با مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی شاهد کاهش سهم صنایع و نیروگاه و ناپایداری شبکه گاز در کشور نباشیم. تا پایان هفته این میزان مصرف گاز با توجه به پایداری جوی ادامه دارد اما با نزدیک شدن به بهمن و افزایش سرما میزان مصرف گاز افزایش خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.