حمایت ایران از اصل چین واحد تردید ناپذیر است

وزیر خارجه کشورمان در توییتی سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را “اقدامی تحریک آمیز” توصیف کرد.