رد صلاحیت سه نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال

3 کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال به طور رسمی از سوی کمیته بدوی رد صلاحیت شدند.