گزارش تصویری مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا از هفتم تیر آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است. در ادامه گزارش تصویری این دوره از مسابقات را مشاهده خواهید کرد.

اینتیتر – سحر سادات زمانی؛ چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی اسکواش کشورهای غرب آسیا از هفتم تیر آغاز شده تا یازدهم این ماه ادامه دارد. در ادامه گزارش تصویری مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات انفرادی اسکواش را مشاهده خواهید کرد.

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

مسابقات قهرمانی اسکواش غرب آسیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.