غرب هرگز مباحث حقوق بشری را پیگیری نمی‌کند

رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان ها به ذکر توصیه‌ها و تاکیداتی به قضات و مسئولان قضایی پرداخت و خطاب به غرب گفت: دنیا می‌داند که شما اهل حقوق بشر نیستید و هرگز مباحث حقوق بشری را پیگیری نمی‌کنید و صرفاً اظهاراتتان نمایش قدرت است که از سوی شما مدعیان داده می‌شود.

به گزارش اینتیتر به نقل از میزان، مهمترین بخش اظهارات سید ابراهیم رییسی به شرح زیر است:

* در امر قضا، علم و ادب مباحث مهمی برای کسی است که در کسوت و جایگاه قضا قرار گرفته است.

* آراستگی و ادب شرط قضاوت عادلانه است.

* هم باید از دانش برخوردار بود هم مودب به آداب بود.

* توجه به آداب در قضاوت بسیار مهم است.

* قاضی، اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور و به آنها توجه کند.

* شأن این جلسه پیگیری مطالبی است که گفته شده است.

* این برای اینکه ثواب ببریم نیست، برای آن است که اجرا شود.

* همکاران در ستاد مطالبی که گفته می شود را پیگیری کنند.

* اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد مطلبی گفته می شود باید ۷۰ تا ۸۰ درصد پیگیری صورت گیرد تا انجام شود.

* اینجا میدان عمل است که باید در فعل ها و ترک فعل ها اتفاق بیفتد.

* اثر بسیاری از دستورالعمل ها و سیاست گذاری ها در اجرا ظاهر می شود که باید با همه وجود آنرا دنبال کرد.

* زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها مناسب تر شده اما باز هم باید در این ارتباط گام برداشته شود

* نسبت به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها توفیقات خوبی حاصل شده است اما به این قانع نیستیم.

* به زندان و زندانیان توجه شده است که باید گام های برتر و بهتری برداشته شود.

* حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد،روز گذشته روز حمایت از مصرف کننده را داشتیم، در بازار نگاه کنیم آیا این حمایت از مصرف کننده در بازار اتفاق افتاده است؟

* در ارتباط با رسیدگی به پرونده های معوقه از جمله پرونده های مرتبط با منابع طبیعی باید کمک شود؛ همکاران به قاضی در تشخیص موضوع کمک کنند.

* درخواست اجرای ماده ۴۷۷ یک مرحله بعد از دادرسی نیست، تضمینی است که خدای نکرده در ارتباط با پرونده ای حکمی خلاف شرع صادر نشود، این نباید بعنوان یک مرحله دادرسی قرار داده شود.

* ماده ۴۷۷ بعنوان تضمینی برای اجرای قانون و موازین شرعی است.

* نظارت برکار ضابطین مورد تاکید است.

* به ضابطین آموزش دهید وبر کار ضابط نظارت کنید و گزارش اورا ببینید و نواقص را به او گوشزد کنید.

* همکاران با ضابطین کارکنند صرف یک رابطه اداری نباشد.

* در مساله آموزش به قضات نسبت به تخصص ها معاونت منابع انسانی دربخش آموزش به صورت نوبه ای برای همه بخش های قضایی و همه همکاران کمک کند.

مشروح اظهارات رییسی به شرح زیر است:

آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در این جلسه با تأکید بر لزوم ادب و علم در امر قضا اظهار کرد: آراستگی و ادب شرط قضاوت عادلانه است و قاضی باید هم از دانش برخوردار باشد و هم مودب به آداب باشد و توجه به آداب در قضاوت بسیار مهم است.

رییس قوه قضاییه گفت: قاضی باید اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور و به آن‌ها توجه کند.

آیت الله رییسی افزود: شأن این جلسه پیگیری مطالبی است که گفته شده است و این جلسه برای این نیست که ثواب ببریم، برای آن است که اجرا شود و مطالبی که به همکاران در ستاد گفته می‌شود باید پیگیری شوند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه صرفا دور هم جمع شدن و بیان مطالب و تصمیمات ثمربخش نخواهد بود گفت: در یک اقدام ۲۰ تا ۳۰ درصد مطالبی است که گفته می‌شود و باید ۷۰ تا ۸۰ درصد پیگیری صورت گیرد تا آن اقدام انجام شود؛ اینجا میدان عمل است و نتیجه باید در فعل‌ها و ترک فعل‌ها اتفاق بیفتد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی گفت: دنیا می‌داند که شما اهل حقوق بشر نیستید و هرگز مباحث حقوق بشری را پیگیری نمی‌کنید و صرفاً اظهاراتتان نمایش قدرت است که از سوی شما مدعیان داده می‌شود.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: این مدعیان حقوق بشری از طرفی صریحاً حق را نابود می‌کنند و مانع مردم عدالت خواه هستند و از طرف دیگر مباحث حقوق بشری را دستاویز مقاصد خود می‌کنند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اقتدار بدون عدالت هرگز بر صراط مستقیم قرار نمی‌گیرد و اعمال اقتدار همراه عدالت به نتیجه می‌رسد و قدرتمندی خالی از عدالت قیافه گرفتن بدون عمل است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.