لاپید خواستار بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد

نخست‌وزیر رژیم جدید صهیونیستی در سخنانی‌ در جلسه کابینه این رژیم با مطرح کردن اظهاراتی ضدایرانی، کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شد.