مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود

سرپرست وزارت رفاه از اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.