گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

همایش افشاگری مسیر ثروت با حضور رضا گلشنی، حسین اقبالی نسب، فاطمه نقیب زاده، مرتضی احمدی،‌ شیرین غیاثوند و لی لی رضایی در سالن همایش های بیمارستان قلب تهران برگزار شد.

اینتیتر – سحر زمانی؛ همایش افشاگری مسیر ثروت با حضور رضا گلشنی، حسین اقبالی نسب، فاطمه نقیب زاده، مرتضی احمدی،‌ شیرین غیاثوند و لی لی رضایی در سالن همایش های بیمارستان قلب تهران برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری این همایش را مشاهده می کنید.

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

گزارش تصویری همایش افشاگری مسیر ثروت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.