وضعیت هوای تهران در شهریور ماه چگونه بود؟

کیفیت هوای تهران، تعداد روزهای آلوده طی شهریورماه سال جاری شش روز بود که هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و ۲۵ روز در وضعیت قابل قبول بود.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد شهریورماه امسال شهروندان تهرانی روزهای آلوده بیشتری را نسبت به شهریورماه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

وضعیت هوای تهران در سومین ماه تابستان ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد که در شهریورماه سال گذشته ۲۸ روز هوای قابل قبول ثبت شد که این عدد امسال به ۲۵ روز کاهش یافت. در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تنها سه روز هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت که این وضعیت امسال به شش روز رسید.

آلاینده شاخص هوای مردادماه سال ۱۴۰۱ نیز مانند شهریورماه سال گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود و هوای تهران ۱۹ روز با این آلاینده شاخص آلودگی هوا را تجربه کرد. ۱۱ روز از شهریورماه امسال نیز آلاینده شاخص ازن و تنها یک روز دی‌اکسید نیتروژن بود.

کمینه شاخص ثبت شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۷۵ و بیشینه آن عدد ۱۰۳ را نشان می‌دهد. کمینه و بیشینه شاخص برای ازن نیز ۸۷ و ۱۱۴ بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.