پوشش بیمه‌ای در طرح دارویار برای فاقدین بیمه به مدت سه ماه رایگان است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در مدت سه ماه، برای کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند، بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی، بیمه رایگان به مدت سه ماه برقرار می‌شود.