چگونه رشد اقتصادی مثبت شد؟

در حالی رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال مثبت شده که فعالیت‌های کشاورزی، صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین سهم در این رشد را داشته‌اند.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال جاری به ۳۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل معادل ۱.۳ درصد رشد یافته است.

همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافته است.

رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری معادل ۱.۴ درصد حاصل شده است.

اما بررسی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی از ۰.۹ به ۰.۵ درصد کاهش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۴.۴ درصد رسیده است.

سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی ۱۰.۳ به ۰.۱ درصد افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز ۰.۸ درصد رسیده است.

علاوه براین، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از منفی ۰.۵ به منفی ۰.۱ رسیده و افزایش یافته است که نرخ رشد این بخش به منفی ۰.۲ رسیده است.

از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی نیمه اول سال سهمی معادل ۱.۴ درصد داشته‌اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۵.۴ رسیده است.

در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان در ۰.۲ درصد ثابت مانده اما نرخ رشد آن مثبت ۴.۱ درصد شده است.

بنابراین، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب دنبال کرد به‌گونه‌ای سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی شش ماهه اول امسال به ترتیب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ درصد است.

اکنون دیگران میخوانند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.