رسانه خبری این تیتر

گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی ۱۴۰۱

مراسم شیرخوارگان حسینی امروز در مصلی امام خمینی (ره) با حضور جمع کثیری از مردم برگزار شد.

اینتیتر – سحر سادات زمانی؛ مراسم شیرخوارگان حسینی امروز در مصلی امام خمینی (ره) با حضور جمع کثیری از مردم برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می کنید.

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.