۱۸ مهر؛ روز جهانی سلامت روان

امروز ۱۸ مهر مصادف با ۱۰ اکتبر به عنوان روز جهانی سلامت روان شناخته می شود.