میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی  در فیزیک پایه یازدهم + ویدیو

در این مطلب به آموزش میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی در فیزیک پایه یازدهم رشته های ریاضی و تجربی می پردازیم.

به گزارش اینتیتر، دیدیم در اطراف هر سیم حامل جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد می شود. پس در اطراف یک سیملوله هم این میدان بوجود می آید. در این جلسه جهت میدان را بررسی می کنیم ورابطه ریاضی میدان مغناطیسی را روی محور سیم لوله می خوانیم.

مدرس: سیدبنکدار

ویدیو را از اینجا دانلود کنید.

اینجا ۲۵۰*۹۷۰

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.