جدیدترین اطلاعات درباره اُمیکرون

سویه اُمیکرون بار دیگر نگرانی ها را درباره همه گیری افزایش داده است. در این مطلب به شرح جدیدترین اطلاعات درباره اُمیکرون خواهیم پرداخت.