رسانه خبری این تیتر
بایگانی دسته

دولت

عزم جدی دولت در نظارت بر قیمت‌ها

سیدابراهیم رئیسی گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱ اقتضائاتی دارد که در چند روز آینده برای مردم تبیین خواهیم کرد. ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تبدیل شده است.