رسانه خبری این تیتر

باید برای گسترش معروف در جامعه تلاش کنیم

امام جمعه موقت تهران گفت: آگاهی بخشیدن به جامعه مبنی بر اینکه باید در برابر یزید ایستاد، معروفی است که باید احیا شود؛ اگر اینگونه شود دیگر یزیدها در جوامع به وجود نمی‌آیند.