امیر دادوند

هر تازه واردی دشمن ما نیست

شاید همین چند سال پیش بود که اخباری از تیم های مختلف لیگ برتر فوتبال کشورمان به گوش ما می رسید مبنی براینکه هنگام بازی به بازیکن های خارجی تیم پاس داده نمیشود. یا شایعاتی مطرح شده بود که در یکسری از باشگاه ها بازیکنان قدیمی گروه هایی را تشکیل داده بودند و سعی می کردند که یکسری از بازیکن ها به تیم اضافه نشوند.

کارمندانی که هستند اما نیستند

برخی کارکنان سازمان را ترک می کنند و می روند، برخی کارکنان سازمان را ترک می کنند و می مانند! علت چیست؟ اگر مشتاق هستید که بیشتر با این مفهوم و دلایل اتفاق افتادن آن آشنا شوید ادامه مطلب را از دست ندهید.

با اهمیت ترین بی اهمیت های دنیا

در مراکز درمانی کشورمان تا معادنی که در عمق چند صد متری زمین قرار دارند، در مرزی ترین قرارگاه های نظامی تا خط تولید عظیم ترین کارخانه ها، سرمایه ای مشترک وجود دارد که من و شما هم جزئی از آن هستیم.

بازگشت به دوران با شکوه

شکست و اتفاقات ناگوار بخشی از زندگی همه ی ماست. برخی از ما تسلیم خواهیم شد و برخی دیگر در یک مسیر جدید به دنبال موفقیت خواهیم رفت.

زحمتکشان کم توقع

تاکنون از خودتان سوال کرده اید که صاحبان مشاغل سخت به نوعی زحمتکشان کم توقع چه انتظاراتی از مردم دارند؟ پیشنهاد می کنیم مطلب پیش رو را مطالعه کنید.