بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران

بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران از ۲۹ بهمن تا دوم اسفند ۱۴۰۲ در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار شد. در این دسته بندی مجموعه گزارشات رسانه خبری اینتیتر از نمایشگاه رسانه های ایران را مشاهده می کنید.