رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

تولید واکسن

«واکسن برکت»؛ از وعده تا عمل

سن شیوع کرونا در کشور یک سال و نیمه شده است و اکنون در پنجمین خیزی که برداشته، تاکنون بیش از ۹۷ هزار قربانی داشته و روزانه بیش از ۶۰۰ جانِ عزیز از هموطنانمان را می گیرد.