رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

ثبت نام مسکن ملی

این گروه از مجردها برای ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن به شرط تاهل نیاز ندارند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی گفت: زنان خودسرپرست ۳۵ سال به بالا، مردان مجرد بالای ۴۵ سال، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل برای ثبت‌نام در نهضت ملی…