رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

رقابت های انتخاباتی

دوران رقابت های انتخاباتی تمام شده است

رییس جمهور منتخب با بیان اینکه دوران رقابت انتخاباتی پایان یافته و دوره رفاقت و همکاری و همدلی برای مشکلات مردم آغاز شده، گفت: احساس مردم باید این باشد که همه نگاه های سیاسی و دیدگاهها منتهی به رفع مشکلات و گره‌ها از زندگی آنها می‌شود.