رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

هفتم تیر

فاجعه هفتم تیر ۶۰ توطئه جهانی علیه ایران بود

رییس جمهور واقعه هفتم تیر۱۳۶۰ را فاجعه بزرگ و توطئه جهانی علیه ایران عنوان کرد و گفت: کشورهای غربی با طراحی این توطئه و منافقین به عنوان مزدوران آنها وارد عمل شدند ظاهر آن بود که با از کار انداختن قوا، کشور از هم بپاشد که ناکام ماندند.