رسانه خبری این تیتر
بایگانی برچسب

کرونا

نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه بیش از ۸۱ درصد سویه در گردش کرونا در کشورمان زیر سویه BA۲ از خانواده اُمیکرون است، گفت: البته هنوز در برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه تقریبا سه درصد سویه در گردش‌شان دلتا است.

گردش کرونا و سرخک در کشور

کرونا همچنان در کشور در گردش است. روز شنبه نیز ۲۲ نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. در همین حال بیماری سرخک نیز به آن اضافه شده است.