شورای نگهبان حق برکناری نمایندگان را پیدا می کند؟

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان بدین معنا است که نهادهای نظارتی اطلاعات خود درباره نمایندگان را در اختیار این شورا قرار می دهند. نظارت به معنای برکناری نماینده توسط شورای نگهبان نیست.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، سیدکاظم انبارلویی درباره نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اینکه هیات حاکمه ایران باید از سلامت مالی برخوردار باشد، جای تردیدی وجود ندارد. کسانی که پاک هستند از این نظارت خوشحال می شوند و کسانی که راه ناپاکی در پیش گرفته اند و دنبال سوءاستفاده از قدرت هستند، به بهانه هایی مثل مصونیت نمایندگی با این نظارت مخالفت می کنند.

وی ادامه داد: نهادهای نظارتی مثل وزارت اطلاعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر نهادها باید بر عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند. یک قاضی در منزل استیجاری زندگی می کنند و یک قاضی هم ده ها ویلا دارد. یک وزیر همزمان که در دولت است، کار تجاری می کند و یک نماینده هم فساد مالی مرتکب می شود، بنابراین باید نظارت بر مسئولین وجود داشته باشد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه نباید هیچ نگرانی بابت نظارت شورای نگهبان وجود داشته باشد، تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان به معنای برکناری نماینده توسط این شورا نیست، زیرا برکناری نماینده سازوکار قانونی خود را دارد. شورای نگهبان در طول دوره چهار ساله مجلس نظارت خود را ادامه می دهد،اما از نظر اجرا، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می تواند در مورد ادامه کار نماینده تصمیم بگیرد.

وی در پایان گفت: نظارت بدین معنا است که شورای نگهبان در جریان عملکرد نماینده قرار می گیرد و اگر نماینده ای فساد کرد، دیگر صلاحیت اش توسط شورای نگهبان تایید نمی شود. نظارت شورای نگهبان یعنی نهادهای نظارتی اطلاعات خود درباره نماینده را در اختیار این شورا قرار می دهند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.