کیفیت، خط قرمز ما در ارایه خدمات پلتفرم های بومی است

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری خود درباره برنامه های این وزارتخانه برای پلتفرم های مجازی بومی گفت: خط قرمز ما در ارایه خدمات پلتفرم های بومی، کیفیت است.