دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو تحریم‌های ایران شد

دبیر کل سازمان ملل و معاون سیاسی او در نشست شورای امنیت، خواستار لغو تحریم های ایران و تمدید معافیت برخی کشورها از تحریم های ایران شدند.