روایت «فرانس ۲۴» از عصر طلایی سینمای ایران

شبکه خبری «فرانس ۲۴» در گزارشی با اشاره به اقبال عمومی فیلم‌های ایرانی در کشور فرانسه نوشت: قدرت و جاذبه فیلم‌های ایرانی و هزینه نسبتا پایین برای تولید آنها، عصر طلایی سینمای ایران را در فرانسه رقم زده است.