فیلم مستند خاستگاه سینماست

دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت: سینماحقیقت، یکی از مهمترین فرصت‌های توسعه کاوش، نفوذ زندگی و واقعیت در جریان است.