پلتفرم خودروهای داخلی باید از صفر طراحی شود

یک کارشناس صنعت خودرو می گوید پلتفرم برخی از خودرو‌ها که مربوط به ۳۰ سال گذشته می‌شود، باید طراحی مجدد شود.