ارجاع موادی از طرح حمایت از مالکیت صنعتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بند از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به منظور بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

در چند مورد مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرده و به منظور بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

اصلاحات صورت گرفته در این طرح به شرح زیر است:

به منظور اعمال تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان در بندهای(۱ )،(۳) و (۵) ماده(۱۵) و در بندهای(۱) و (۶) ماده(۸۷) واژه «مدارک» به واژه «مدرک» اصلاح می‌شود.

به منظور اعمال تذکر ردیف(۶) شورای نگهبان، در مواد(۲۳)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۹)، (۳۰)، (۴۰)، (۴۲) تا (۵۲)، (۹۲)، (۱۰۴)، (۱۰۵) و (۱۴۹) و تبصره‌های آنها، واژه «کمیسیون» به واژه «هیأت» اصلاح می‌شود.

به منظور اعمال تذکر ردیف(۲) شورای نگهبان در ماده ۴۰، عبارت «مرجع صالح قضائی» به عبارت «در مرجع صالح قضائی» اصلاح می‌شود.

کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره ۲ ماده ۴۰ اصرار ورزید. در این مصوبه آمده است که پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان های دفاعی تقاضا کرده‌اند، توسط کمیسیونی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌شود. تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض نیست.

بدین ترتیب این مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان در ماده ۷۱ این طرح عبارت «اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده‌ به دست‌آمده فقط از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و نیز عرفاً با تلاشهای معقول نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، نقض اختراع محرز محسوب می‌شود مگر اینکه خوانده اثبات کند فرآورده را از طریق فرآیند دیگری ساخته است.» به عبارت «اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و نظریه کارشناسی بر این باشد که نمی‌توان فرآیندی را که خوانده برای ساخت فرآورده استفاده نموده است مشخص نمود، خوانده باید اثبات کند از فرآیند دیگری برای تولید فرآورده استفاده نموده است، در غیر اینصورت نقض اختراع محرز می‌شود.» اصلاح می‌شود.

کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۸۲) اصرار ورزید. در این مصوبه آمده است که مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره(۲) ماده(۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده(۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده(۶۴) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده(۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.
تبصره۱- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.
تبصره۲- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درخصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

به منظور اعمال تذکر ردیف (۴) شورای نگهبان، در ماده (۱۲۸) عبارت «ضمان قهری» به عبارت «ضمان» اصلاح گردد.

به منظور اعمال تذکر ردیف (۵) شورای نگهبان در تبصره(۴) ماده(۱۴۲)، عبارت «جداول آیین‌نامه اجرائی این قانون» به«جداول این ماده» اصلاح گردد.

اکنون دیگران میخوانند

این تیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.