هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

کد خبر : ۳۰۲۸۲۶
هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

مهریه به مالی گفته می‌ شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می ‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می گردد. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محضعقد، زن مالک مهر می‌ شود و می‌ تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

همچنین مهریه مالی است که دارای ارزش مالی بوده و ضمن عقد نکاح از سوی زوج به زوجه تملیک و داده می‌شود و گاهی می توان به جای مال، انجام کاری به نفع زن باشد را به عنوان مهریه قرار داد مانند تعهد مرد به انجام عمل معین مثلا اموزش زبان انگلیسی به زن.

در عقد دائم اگردر زمان عقد، مهریه ‌ای تعیین نشده باشد عقد صحیح است و طرفین می ‌توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق نمایند؛ اما در عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه شرط لازم و ضروری برای صحت عقد می‌باشد و عدم تعیین مهریه و مدت زمان عقد موقت موجب بطلان عقد می ‌گردد.

انواع مهریه

مهریه انواع مختلفی داردکه شامل:

مهرالمسمی

اگر مهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن با رضایت طرفین تعیین شود مهر‌المسمی نامیده می‌شود. مهر‌المسمی مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌گردد یا توسط شخصی تعیین می شود که زوجین انتخاب کرده‌اند.

مهرالمثل

مهری که بر حسب عرف و عادت و باتوجه به وضع زن از لحاظ سن، موقعیت خانوادگی و تحصیلات، اجتماعی زن و بر حسب زمان و مکان تعیین می‌شود.

موارد تعیین مهر‌المثل

مهرالمثل در موارد زیر تعیین می گردد.

۱- هرگاه مهر‌المسمی تعیین نشده باشد و نزدیکی واقع شود.

۲- در عقد نکاح دایم شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل می باشد.

۳- در مواردی که مهر‌المسمی به جهات باطل باشد پس از نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل می شود.

۴- مواردی که مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی زن خود را طلاق بدهد.

مشاوره تخصصی با وکیل طلاق

مهرالمتعه

هرگاه در عقد ازدواج مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه می‌ شود. در مهر‌المتعه وضعیت مرد از لحاظ اقتصادی و توانایی مالی مورد توجه واقع می‌ گردد.

مهرالسنه

مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای دخترش حضرت فاطمه (س) تعیین کرده بوده است. این مهر معادل ۵۰۰ درهم است، که به نوعی یک مهر‌المسمی است.

هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

وکیل مهریه کیست؟

وکیل مهریه یک وکیل پایه یک دادگستری است که در حل و فصل پرونده های مربوط به وصول مهریه تجربه و تخصص دارد و همچنین به رویه دادگاه های خانواده و اجرای ثبت که مراجع مطالبه مهریه هستند، آشنایی کامل دارد.

زوجه می تواند با مشاوره گرفتن از یک وکیل مهریه خوب ، برای تقدیم دادخواست مطالبه ی مهریه اقدام کند و با پرداخت هزینه وکیل مهریه از تخصص و تجربه ی وکیل در پیگیری پرونده مطالبه مهریه خود بهره مند گردد و احتمال موفقیت در پرونده ی خود را افزایش دهد و با پرداخت هزینه و وکالت دادن به وی، دیگر نیازی به حضور زوجه در دادگاه نمی باشد و وکیل مهریه با صرف کمترین زمان ممکن می تواند مهریه زوجه را وصول نماید.

در واقع زوجه در ازای پرداخت هزینه وکیل مهریه به وی از هدر رفتن وقت و ایجاد هزینه های بیشتر جلوگیری می کند و به موفقیت پرونده خود اطمینان بیشتری می کندو در جریان رسیدگی به پرونده وصول مهریه استرس کمتری دارد و او می تواند با اعتماد به یک وکیل مهریه ماهر به حقوق مالی خود به راحتی دست یابد.

هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

اجرا گذاشتن مهریه از طریق ۲ روش انجام می شود، که عبارت است از:

روش اول : مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

روش دوم : مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می تواند برای وصول مهریه خود در هر یک از مراحل گفته شده با پرداخت هزینه وکیل مهریه برای پیگیری پرونده در هر یک از مراجع فوق وکالت دهد.

بیشتر بخوانید : خدمات وکالت قتل

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به چه صورت است؟

چنانچه زوجه یا وکیل او بخواهد مهریه را مطالبه نماید، ابتدا باید به دفترخانه ای که در آن عقد ازدواج صورت گرفته است، مراجعه کندو باید اصل عقدنامه یا رونوشت آن را همراه داشته باشد و از دفترخانه محل وقوع عقد درخواست صدور اجراییه مهریه راکند. پس از صدور اجراییه، دفترخانه آن را به زوجه ارائه میکند و او باید اجراییه را برای ابلاغ به زوج، به اجرای ثبت تحویل دهد و در آنجا پرونده تشکیل دهدوسپس اجراییه مهریه به زوج ابلاغ می شودو پس از ابلاغ اجراییه او باید، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، اقدام به پرداخت مهریه زوجه کند

چنانچه زوج استطاعت مالی برای پرداخت همه ی مهریه را نداشته باشد، باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بنماید. در صورتی که زوج هیچ اقدامی برای پرداخت مهریه ننماید و درخواست اعسار هم نکنداموال وی برای مطالبه مهریه زوجه توقیف می شود.

از مزایای اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت این است که زوجه می تواند ، درخواست ممنوع الخروجی زوج را بنماید؛ همچنین زمان وصول مهریه از طریق اجرای ثبت کوتاهتر از دادگاه می باشد.

اما مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت خالی از عیب نیست ؛ از معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت این است که اگر در طول عملیات اجرایی، قیمت سکه افزایش پیدا کند، مقداری که افزایش پیدا کرده است برای اجرای ثبت ملاک عمل نخواهد بود.

هزینه دادرسی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به چه میزان است؟

هزینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، که به آن حق الاجرا گفته می شود، پنج درصد (نیم عشر دولتی) است که پرداخت آن بر عهده ی زوج قرار دارد.

هرگاه پس از صدور اجراییه مهریه، زوجه از مطالبه ی مهریه منصرف گردد و به این ترتیب عملیات اجرایی متوقف شود زوج از پرداخت هزینه دادرسی (۵ درصد) معاف می شود؛ همچنین اگر زوجه تنها بخشی از مهریه خود را مطالبه کند هزینه ی اجرا، فقط برای همان مقدار از مهریه که توسط زوجه وصول گشته، دریافت می گردد.

چنانچه زوجه برای مطالبه مهریه خود از طریق اجرای ثبت، وکیل مهریه اختیار کرده باشد، هزینه وکیل مهریه در هر مرحله و با توجه مقدار مهریه که توسط زوجه وصول می شود، تعیین می شودو مبلغ ثابتی ندارد.

هزینه وکیل مهریه چقدر است؟

مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه خانواده

با توجه به بخشنامه ی جدید برای مطالبه ی مهریه، چنانچه زوجه قصد وصول مهریه خود را داشته باشد؛ ابتدا باید از طریق اجرای ثبت برای مطالبه ی مهریه اقدام کند. اگر زوجه برای مطالبه ی مهریه خود به اداره اجرای ثبت مراجعه کند و زوج اموالی برای توقیف نداشته و زوجه موفق به وصول مهریه خود از طریق اجرای ثبت نشود، در مرحله ی دوم، باید به دادگاه خانواده مراجعهکند.

چنانچه ارزش مهریه زن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی است و اگر ارزش مهریه زوجه بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به پرونده می باشد.

هزینه دادخواست تأمین خواسته غیر مالی می باشدو هزینه دادرسی مطالبه مهریه، ۵/۳ درصد از قیمت روز مهر است.

پس با توجه به آنچه پیشتر بیان شد، در حال حاضر، گام اول برای مطالبه ی مهریه، مراجعه به اجرای ثبت می باشد و در صورت عدم موفقیت در عدم وصول مهریه از این طریق، در گام دوم، زوجه یا وکیل وی باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند.

مشاوره با وکیل طلاق

مراحل مطالبه مهریه از طریق دادگاه به چه صورت است؟

مراحل مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده به شرح زیر می باشد:

۱- زوجه یا وکیل ایشان با ارائه مدارک زوجه مانند شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه یا رونوشت آن، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنند و دادخواست مطالبه مهریه را ثبت می نمایند.

۲- پس از ثبت دادخواست، پرونده مطالبه ی مهریه به دادگاه خانواده ارجاع می گرددو برای رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه وقت برای رسیدگی تعیین می شود.

۳- ابلاغ وقت رسیدگی پرونده به زوج و زوجه

۴- تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده با حضور زوجین یا وکلای طرفین

۵- صدور حکم الزام به پرداخت مهریه

زوجه یا وکیل او برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال زوج می توانند، همزمان با دادخواست مطالبه ی مهریه یا قبل از دادخواست برای توقیف اموال زوج، قرار تأمین خواسته را از دادگاه خانواده درخواست کنند.

اگر زوجه برای پیگیری پرونده مطالبه ی مهریه، به یک وکیل مهریه خوب وکالت داده باشد، هزینه وکیل مهریه در هر مرحله از دادرسی و با توجه به مقدار مهریه قابل وصول توسط زوجه تعیین می گرددو چنانچه زوجه در هر مرحله از دادرسی، از ادامه ی رسیدگی پشیمان شود، دیگر ملزم به پرداخت هزینه وکیل برای مراحل بعدی نمی باشد.

چند درصد مهریه به عنوان حق الوکاله به وکیل تعلق میگیرد؟

در عرف وکلا به طور کلی ۱۰ درصد مهریه وصول شده، حق‌ الوکاله وکیل است.

هزینه وکیل برای دریافت مهریه ممکن است با توافق طرفین به شکل دیگری توافق گردد معمولا قسمتی از حق‌ الوکاله به عنوان پیش‌پرداخت وبقیه مبلغ آن در مرحله اجرا و در زمان دریافت مهریه، وصول میگردد

قانون جدید مهریه ۱۴۰۲

در قانون جدید مهریه، زوجه تنها برای ۱۱۰ سکه از مهریه ی خود می تواند، حکم جلب زوج را بگیرد و چنانچه زوج ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کند، زوجه نمی تواند برای باقیمانده ی مهریه برای زوج حکم جلب بگیرد.

همچنین بخشی از مهریه زوجه در عقدنامه می تواند به صورت عندالمطالبه و بخشی دیگر به صورت عندالاستطاعه باشد به این معنی که در این شرایط زن می تواند برای وصول آن قسمت از مهریه که عندالمطالبه است اقدام و بخش دیگر را که عندالاستطاعه است را در زمانی که شوهرتوانایی مالی داشت، مطالبه نماید.

وکیل مهریه می تواند برای آن بخش از مهریه که عندالمطالبه است، از سوی زن دادخواست مطالبه ی مهریه را طرح کند و در این صورت هزینه وکیل مهریه تنها نسبت به همان مقدار از مهریه که عندالمطالبه است، محاسبه می شود؛ نه نسبت به میزان کل مهریه زوجه.

توصیه میگردد به دلیل عدم اشراف به قوانین و روند رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی، چنانچه زوجه قصد مطالبه ی مهریه خود را دارد؛ ابتدا با یک وکیل مهریه مشورت نماید و از او مشاوره و راهنمایی های لازم را دریافت نمایدو با پرداخت هزینه وکیل مهریه، موفقیت در پرونده ی مطالبه ی مهریه را تضمین کندزیرا زوجه از قوانین مهریه و رویه رسیدگی به پرونده آگاه نبوده و ممکن است با شکست پرونده ی خود مواجه شودو به حق قانونی خود نرسد و موجب ضرر و زیان مالی و زمانی او شود.

راه های ارتباطی با وکیل رضا عبدالمحمد:

مراجعه حضوری: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۲۱، واحد ۵، دفتر وکالت وکیل رضا عبدالمحمد.

آدرس وب سایت: https://lawyerrezaabdolmohammad.com/

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷

نظرات بینندگان