افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای هوای کشور

کد خبر : ۳۵۱۴۱۹
افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای هوای کشور

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی دمای هوای کشور نسبت میانگین بلندمدت ۱.۵ درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، داده‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که طی هفت روز منتهی به ۱۴ تیرماه میانگین دمای هوای کشور ۳۰.۵ سلسیوس بود که نسبت به میانگین بلندمدت (۲۹.۳ درجه سلسیوس) ۱.۲ درجه افزایش یافته بود.

از ابتدا تا ۱۴ تیرماه میانگین دمای کشور ۳۰ درجه سلسیوس بود. میانگین دمای هوای ایران در بازه زمانی بلندمدت ۲۸.۸ درجه سلسیوس بود که افزایش ۱.۱ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۲) تا ۱۴ تیرماه دمای هوای کشور به نسبت میانگین بلندمدت  ۱.۵ درجه سلسیوس و نسبت به سال گذشته ۰.۵ درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده است.

بیشترین افزایش دما نسبت به وضعیت نرمال  در این بازه زمانی مربوط به استان گیلان است چراکه از ابتدای سال زراعی جاری میانگین دمای این استان۱۳.۵ درجه سلسیوس و میانگین بلند مدت ۱۰.۹ درجه سلسیوس بوده است که افزایش ۲.۶ درجه‌ای دمای این استان را نشان می‌دهد.

کمترین میزان افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت در سال زراعی جاری مربوط به هرمزگان است. میانگین دمای هوای این استان در این مدت ۲۴ درجه سلسیوس و میانگین آن در وضعیت نرمال ۲۲.۹ درجه سلسیوس بوده است بنابراین افزایش ۱.۱ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

تهران دمایی بیش از میانگین کشوری داشته است. میانگین دمای هوای این استان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۱۴ تیر،۱۲.۵ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت (۱۰.۹ درجه سلسیوس) ۱.۶ درجه سلسیوس افزایش یافته است.

 

نظرات بینندگان