کد مورس بازی همستر کامبت امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد

کد خبر : ۳۵۰۵۲۵
 کد مورس بازی همستر کامبت امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد

کد مورس بازی همستر کامبت امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد.

به گزارش اینتیتر،  کد مورس بازی همستر کامبت امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد.

 کد مورس امروز

[KYC]

K = ▬ ● ▬

Y = ▬ ● ▬ ▬

C = ▬ ● ▬ ●

❗️راهنما :

• بالا گزینه Daily cipher رو بزنید

• صفحه همسترتون قرمز میشه

• رو همستر یک بار کلیک نگه دارین بردارین میشه خط (-) سریع بردارین میشه نقطه (.)

نظرات بینندگان