کد شناسه مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

کد خبر : ۳۵۱۰۷۰
کد شناسه مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

کد شناسه مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.

به گزارش اینتیتر، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ امروز جمعه ۱۵ تیر ماه در حال برگزاری است.

کد شناسه مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری عدد ۲۲ است.

کد شناسه سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری عدد ۴۴ است.

 

 

نظرات بینندگان