نظرسنجی پایانی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به نفع پزشکیان است یا جلیلی؟

کد خبر : ۳۵۱۰۸۲
نظرسنجی پایانی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به نفع پزشکیان است یا جلیلی؟

در این مطلب بخوانید: نظرسنجی پایانی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به نفع پزشکیان است یا جلیلی؟

به گزارش اینتیتر، جدیدترین نظرسنجی انتخاباتی ایسپا مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در ۱۳ تیر به روش مصاحبه حضوری و با اندازه نمونه ۳۶۰۶ نفر در سراسر کشور (شهرها و روستاها) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال اجرا شده به این شرح است:

به گزارش روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشحویان ایران، میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با در نظرگرفتن نرخ پاسخگویی (۴۸ درصد)، کنترل متغیرهای موثر و  آزمون صحّت‌سنجی داده‌ها، ۴۵ درصد با حاشیه خطای ۲ ± برآورد شده است.

میزان رأی احتمالی مسعود پزشکیان ۴۹.۵ درصد و میزان رأی احتمالی سعید جلیلی ۴۳.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود. ۴.۸ درصد گفته‌اند کاندیدای خود را انتخاب نکرده‌‌اند که احتمال دارد تا روز جمعه، کاندیدای این دسته از افراد مشخص شود که در این صورت، میزان آرای دو نامزد ریاست جمهوری و حتی میزان آرای سفید یا باطله تغییر خواهد کرد.

photo_2024-07-04_11-56-20

 
 

photo_2024-07-04_12-17-17

 
 

photo_2024-07-04_12-17-21

 
 

 

نظرات بینندگان