تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه تیر۱۴۰۳ کی واریز می شود؟

کد خبر : ۳۵۱۳۹۰
تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه  تیر۱۴۰۳ کی واریز می شود؟

در این مطلب بخوانید: تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه تیر۱۴۰۳ کی واریز می شود؟

به گزارش اینتیتر، براساس جدول زمانبندی واریز مستمری ها و یارانه ها، مستمری مددجویان بهزیستی بیستم هر ماه واریز خواهد شد.

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ مشخص شد!

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

374639_274

 
 

 

نظرات بینندگان