کد مورس همستر کامبت امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد

کد خبر : ۳۵۱۴۴۸
کد مورس همستر کامبت امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد

کد مورس همستر کامبت امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد.

به گزارش اینتیتر،  کد مورس همستر کامبت امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد.

 [ FIAT ] 

F = ● ● ▬ ●

I = ● ●

A = ● ▬

T = ▬

نظرات بینندگان