مستمری بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در تیر

کد خبر : ۳۵۱۴۹۶
مستمری بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در تیر

در این مطلب بخوانید: مستمری بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در تیر

به گزارش اینتیتر، براساس جدول زمانبندی واریز مستمری ها و یارانه ها، مستمری مددجویان بهزیستی بیستم هر ماه واریز خواهد شد.

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ مشخص شد!

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

374639_274

 
 
 

 

نظرات بینندگان