فوری؛ مستمری مددجویان بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز در ۲۰ تیر یا ۲۵ تیر؟

کد خبر : ۳۵۱۶۴۴
فوری؛ مستمری مددجویان بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز در ۲۰ تیر یا ۲۵ تیر؟

در این مطلب بخوانید: مستمری مددجویان بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟ | تاریخ واریز در ۲۰ تیر یا ۲۵ تیر؟

به گزارش اینتیتر، براساس جدول زمانبندی واریز مستمری ها و یارانه ها، مستمری مددجویان بهزیستی بیستم هر ماه واریز خواهد شد.

مستمری مددجویان بهزیستی تیر ۱۴۰۳ کی واریز میشود؟

در جدول زمانبندی پرداخت مستمری ها تاریخ بیستم هر ماه برای واریز مستمری بهزیستی مشخص شده است. ام در ماه های گذشته مددجویان بهزیستی مستمری خود را در این روز دریافت نکردند.

تاریخ واریز در ۲۰ تیر یا ۲۵ تیر؟

از فروردین سال ۱۴۰۳ مددجویان در تاریخ ۲۵ هر ماه همزمان با یارانه نقدی مستمری خود را دریافت کرده اند.

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ مشخص شد!

زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی در تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

374639_274

 
نظرات بینندگان