کارت Vesting smartcontracts در همستر کجاست و چگونه آن را دریافت کنیم؟

کد خبر : ۳۵۲۱۳۳
کارت Vesting smartcontracts در همستر کجاست و چگونه آن را دریافت کنیم؟

در این مطلب مشاهده می کنید: کارت Vesting smartcontracts در همستر کجاست و چگونه آن را دریافت کنیم؟

به گزارش اینتیتر، برای دریافت این کارت به ادرس زیر در همستر کامبت خود بروید :

Mine > Web3 > Vesting smartcontracts

این کارت را با پرداخت 41 هزار سکه بازکنید و پروفیت این کارت برای شما ساعتی 1200 سکه میباشد . این رقم برای لول 1 این کارت میباشد که با ارتقای کارت ، رقم پروفیت و سکه ی هر مرحله افزایش می یابد.

اگر این کار برای شما قفل بود : باید کارت Web3 integration را تا لول 7 ارتقا دهید. این کارت در قسمت Markets قرار دارد

 

نظرات بینندگان