عصبانیت تلویزیون از "زخم کاری" و پاسخی که مجری را شوکه کرد! + ویدیو

کد خبر : ۲۶۰۳۹۱
عصبانیت تلویزیون از "زخم کاری" و پاسخی که مجری را شوکه کرد! + ویدیو

تلویزیون هم آثار پر انتقاد کم ندارد! تلویزیون بهتر است جلوی تبعیض و یک بام‌ودو هوا را بگیرد! مرجعیت هم باید دست وزارت ارشاد باشد.

به گزارش اینتیتر به نقل از رویداد۲۴، تلویزیون هم آثار پر انتقاد کم ندارد! تلویزیون بهتر است جلوی تبعیض و یک بام‌ودو هوا را بگیرد! مرجعیت هم باید دست وزارت ارشاد باشد.

نظرات بینندگان