گزارش تصویری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

در این گزارش، مجموعه ای از تصاویر بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را مشاهده خواهید کرد.

اینتیتر – سحر زمانی؛ بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ امام خمینی ( ره ) در حال برگزاری است. این نمایشگاه از تاریخ بیست و هفتم فروردین آغاز به کار کرده و تا نهم اردیبهشت به فعالیت خود ادامه می دهد. در ادامه مجموعه ای از تصاویر بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را مشاهده خواهید کرد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

 

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

 

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.